Infračervená spektroskopie

Infračervená (IČ) spektroskopie je experimentální technika, která slouží zejména k identifikaci látek a určování jejich struktury. Jejím principem je absorpce infračerveného záření při průchodu vzorkem – každá látka, dokonce i každý jednotlivý konformer látky, pohlcuje záření o určité energii (vlnové délce), a tak podobně jako v případě Ramanovy spektroskopie má i v infračervené spektroskopii každá molekula svůj jedinečný energetický otisk.

Pomocí infračervené spektroskopie je možné nejen identifikovat neznámé látky, ale také sledovat interakce molekul, což patří k nejdůležitějším informacím při vývoji nových léků. Víte, že výměna několika atomů molekuly může z prudkého jedu udělat lék na rakovinu?

Více informací

Na našem oddělení se infračervenou spektroskopií zabývají prakticky všichni. Zajímá-li vás infračervená spektroskopie, obraťte se na libovolného člena oddělení nebo doktoranda.