Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny patří mezi nejdůležitější biomolekuly. Deoxyribonukleová kyselina (DNA) se nachází v jádře, v mitochondriích a chloroplastech; obsahuje genetickou informaci celé buňky a většinou je ve formě dvoušroubovice. Dvoušroubovice se skládá ze dvou řetězců, které jsou navzájem vázány vodíkovými můstky. Ribonukleová kyselina (RNA) se nachází v celé buňce a zastává řadu důležitých funkcí, od přenosu genetické informace z jádra, vzoru pro výrobu proteinů až po regulaci genetické exprese.

Struktura nukleových kyselin však zdaleka není omezena pouze na dvoušroubovice, mohou tvořit také triplexy, kvadruplexy, vlásenky a řadu dalších zajímavých útvarů. Těmi se především zabýváme na našem oddělení. Nukleové kyseliny mohou být též navázány na proteiny či enzymy. A RNA se dokonce umí sama replikovat, takže je možné, že na počátku živého světa zařizovala všechno jenom tato molekula!

Více informací

Na našem oddělení se problematikou zabývají Josef Štěpánek, Peter Mojzeš, Jakub Klener a Kateřina Mudroňová