Ramanova optická aktivita

Pod tajuplným názvem Ramanova optická aktivita (ROA) se skrývá jedna z variant Ramanovy spektroskopie. Na náš vzorek svítíme laserem, tak jako v případě obyčejné Ramanovy spektroskopie, v ROA je však navíc laserové záření kruhově polarizované anebo naopak kruhově polarizované záření detekujeme.

Nyní je třeba si osvětlit pojem chirální látky. Taková látka má dvě nebo více forem, takzvaných enantiomerů, které mají úplně stejné chemické složení, ale různé prostorové uspořádání. Můžeme si to představit na příkladu levé a pravé ruky – obě mají všech pět prstů, ale pouhým otáčením v prostoru nemůžeme z levé ruky udělat pravou, jsou si vzájemně zrcadlovým obrazem. Různé enantiomery mají často pro živé tvory úplně odlišné vlastnosti. Zatímco jeden z nich voní po pomerančích, druhý voní jako terpentýn. Nebo takový vitamín C – pouze jeden z enantiomerů je biologicky aktivní. A zatímco jeden z enantiomerů může sloužit jako léčivo, druhý může být neúčinný nebo dokonce škodlivý.

A jak spolu souvisí chirální látky a ROA? Různé enantiomery rozptylují kruhově polarizované světlo různým způsobem a pomocí ROA je tak můžeme od sebe odlišit. Většina aminokyselin – stavebních jednotek proteinů – má chirální charakter. Ramanova optická aktivita tak nachází uplatnění ve studiu struktury peptidů neboli krátkých aminokyselinových řetězců, proteinů, ale i léčiv a dalších chirálních látek.

Více informací

Na našem oddělení se problematikou zabývají Vladimír Baumruk, Vladimír Kopecký, Kateřina Hofbauerová, Václav Profant, Markéta Pazderková a Tomáš Pazderka