Povrchem zesílený Ramanův rozptyl

SERS (Surface-enhanced Raman scattering, povrchem zesílený Ramanův rozptyl) je jev, který nastává, když molekula interaguje s kovovým povrchem. Pokud vybereme vhodnou molekulu a vhodný povrch, ramanovský signál se může zesílit do té míry, že je teoreticky možné studovat jedinou molekulu! Tento jev má ohromný potenciál – je pomocí něj možné studovat molekuly v koncentracích, které by se jinak studovat vůbec nedaly, lze měřit fluorescenční vzorky, které by byly jinak neměřitelné, nebo je možné vyrobit senzor, který bude detekovat nebezpečné, například bojové plyny; ty jsou nebezpečné již v extrémně nízkých koncentracích.

SERS alkoholických nápojů

Zajímá vás, jak se signál molekuly může milionkrát zvýšit pouze tím, že se molekula dostane dostatečně blízko ke kovovému povrchu?

Více informací ...

Na našem oddělení se problematikou zabývají Marek Procházka, Vlastimil Peksa a Martin Šubr