FOTO

Mgr. Šárka Moudříková

Narozen: 12. listopadu 1987, Praha
  • Pracoviště: Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
  • Místnost: F 248, 2. patro
  • Telefon: +420 221 911 463
  • Fax: +420 224 922 797

Odborné zájmy:

  • Ramanova mikrospektroskopie biologických objektů

Odborný životopis:

2013‐ doktorské studium, Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
2010‐13 magisterské studium, Biofyzika a chemická fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
2010‐11 Pobyt na Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Německo, v rámci programu Erasmus
2007‐10 bakalářské studium, Obecná fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
1999‐07 studium na Gymnáziu Praha 6, Nad Alejí 1952 v Praze
  • Cena Wernera von Siemense 2013, třetí místo v kategorii diplomových prací
    1. Česko-Slovenská studentská vědecká konferenci ve fyzice, první místo v kategorii Biofyzika a chemická fyzika, Bratislava 2013
  • první místo v soutěži Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci za nejlepší diplomovou práci v oboru spektroskopie

Současná práce:


Obhájené práce: