FOTO

Mgr. Kateřina Mudroňová

  • Pracoviště: Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
  • Místnost: F 248, 2. patro
  • Telefon: +420 221 911 463
  • Fax: +420 224 922 797

Odborné zájmy:

  • Ramanova spektroskopie nukleových kyselin
  • Spektroskopie biomolekul
  • Buněčná biologie

Odborný životopis:

2013 - současnost: Doktorské studium, Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, MFF UK
2011‑2013: Magisterské studium, Biofyzika a chemická fyzika, MFF UK
2007‑2011: Obecná fyzika, MFF UK
2003‑2007: Studium na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové

Současná práce:


Obhájené práce: