FOTO

Mgr. Martin Šubr

 • Pracoviště: Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
 • Místnost: F 248, 2. patro
 • Telefon: +420 221 911 463
 • Fax: +420 224 922 797

Odborné zájmy:

 • Studium (bio)molekul pomocí spektroskopie Ramanova rozptylu a povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS), testování pravidelných pevných nanosubstrátů pro SERS, aplikace vícerozměrných statistických metod pro analýzu spektroskopických dat, zkušenosti s metodou SPR
 • Didaktická činnost: Vedení přípravného kurzu k přijímacím zkouškám z matematiky na VŠ, doučování středoškolské i vysokoškolské matematiky a fyziky

  Odborný životopis:

  Druhé místo v soutěži Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci o nejlepší diplomovou práci v oboru spektroskopie za rok 2014

  Od r. 2014: Doktorské studium Biofyziky, chemické a makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

  2013: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, částečný úvazek: Provádění SPR měření

  2012 - 2014: Magisterské studium Biofyziky a chemické fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, získán titul Mgr. (s vyznamenáním)

  2009 - 2012: Bakalářské studium Obecné fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

  2003 - 2009: Studium na Gymnáziu Nový Bydžov, opakovaná vítězství v krajských kolech středoškolské olympiády z fyziky (2006, 2007, 2008) a matematiky (2006, druhá místa v letech 2007 a 2008, účast v celostátním kole v roce 2008), stipendium za vynikající studijní výsledky po celou dobu studia


  Současná práce:


  Obhájené práce: