FOTO

Mgr. Vlastimil Zíma

autor webových stránek
Narozen: 5. srpna 1985, Praha
  • Pracoviště: Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
  • Místnost: F 264, 2. patro
  • Telefon: +420 221 911 450
  • Fax: +420 224 922 797

Odborné zájmy:

  • Molekulárně-dynamické simulace nukleových kyselin a proteinů

Odborný životopis:

2009– doktorské studium, Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
2007–09 magisterské studium, Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.
2004–07 bakalářské studium, Obecná fyzika, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy.

Současná práce:


Obhájené práce: