Určování termodynamických charakteristik komplexů nukleových kyselin na základě analýzy teplotních závislostí UV absorpčních spekter

Author: RNDr. Hana Lísalová (roz. Vaisocherová), Ph.D.
Supervisor: Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Consultants:
Type: Master

Abstract: None

Keywords: None