Strukturní stabilita RNA vlásenek významných pro regulaci genové exprese

Author: Mgr. Pavla Pečínková (roz. Ottová)
Supervisor: Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Consultants:
Type: Doctoral

Annotation: None