Vliv žíhání na koncentraci cizích příměsí v polovodičích CdTe/(CdZn)Te

Author: RNDr. Marek Bugár, PhD.
Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Consultants:
Type: Master

Abstract:

Keywords: None

Download: Vliv žíhání na koncentraci cizích příměsí v polovodičích CdTe/(CdZn)Te