Univerzita Karlova v Praze > Matematicko-fyzikální fakulta > Fyzikální ústav UK

Fyzikální ústav UK

Fyzikální ústav UK patří mezi největší pracoviště Matematicko-fyzikální fakulty. Navazuje na tradici Institutu fyziky založeného roku 1882 při Filozofické fakultě Karlovo-Ferdinandovy univerzity, v jehož historické budově také sídlí. Již od svého založení byl ústav vnímán jako vědecké centrum univerzity. Současné experimentální vybavení laboratoří ústavu patří k tomu nejlepšímu ve svém oboru.

Ústav zajišuje výuku v těchto oborech:

Navazující magisterské studium
  • Biofyzika a chemická fyzika
  • Optika a optoelektronika
Doktorské studium
  • Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika
  • Kvantová optika a optolektronika
  • Matematické a počítačové modelování

Oddělení ústavu:

Oddělení biofyziky

Oddělení fyziky biomolekul

Oddělení magnetooptiky

Oddělení optoelektroniky a magnetooptiky

Oddělení teoretické