Oddělení magnetooptiky

Oddělení magnetooptiky se podílí na výuce na MFF UK v bakalářských oborech Obecná fyzika, v magisterském oboru Optika a optoelektronika a v oboru doktorského studia Kvantová optika a optoelektronika formou přednášek, seminářů a laboratorních cvičení. Vychovává bakalářské, magisterské i doktorandské studenty se zaměřením na optiku, magnetooptiku a pevné látky.

Věděcká práce oddelení se zabývá studiem tenkých magnetických vrstev, periodických struktur, fotonických krystalů a scintilačních detektorů. K nejdůležitějším experimentálním metodám, které využíváme, patří magnetooptická spektroskopie a elipsometrie. Další oblastí zájmu je mikromagnetická teorie ultrarychlých magnetizačních procesů, např. přemagnetování vortexů.

Významnou součastí oddělení jsou laboratoře kapalné epitaxe, spektroskopické elipsometrie a magnetooptické spektroskopie.

Zaměření vědeckého výzkumu oddělení:

  • Studium optické a magnetooptické odezvy materiálů a nanostruktur
  • Optické určování geometrických profilů periodických nanostruktur (optická skaterometrie)
  • Dynamika magnetických domén a vortexů
  • Scintinlační materiály
  • Epitaxní vrstvy