Univerzita Karlova > Matematicko-fyzikální fakulta > Fyzikální ústav UK

Vítejte na stránkách Oddělení fyziky biomolekul!

Na našem oddělení se zabýváme základním výzkumem v oblasti molekulární biofyziky. K tomu využíváme zejména, ale nejen, nejrůznější spektroskopické metody.

Naši pracovníci a doktorandi se také podílejí na výuce v oboru Obecná fyzika, Fyzika zaměřená na vzdělávání a Biofyzika a chemická fyzika.


Studentské projekty, bakalářské i magisterské práce

Co se u nás studuje - stručně a jasně

Krátké představení našich experimentálních metod