PhD. students

E-mail Phone
Mgr. Maxim Bokov

maxibokov2@gmail.com

Mgr. Jakub Klener
website author and administrator

klener@karlov.mff.cuni.cz

+420 221 911 463

Mgr. Alžbeta Kuižová

betka.kuizova@gmail.com

Mgr. Kateřina Mudroňová

mudronova@karlov.mff.cuni.cz

+420 221 911 463

Mgr. Pavla Pečínková (roz. Ottová)

pecinkova@karlov.mff.cuni.cz

+420 221 911 472