Vybavení laboratoří

Optické laboratoře

WITec

WITec

Konfokální Ramanův mikroskop kombinovaný Alpha300 RSA (WITec) s mikroskopií atomových sil (AFM) a optickou skenovací mikroskopií v blízkém poli (SNOM) je určen pro rychlé mapování povrchů, buněk či tkání. Umožňuje i rozsáhlé mapovaní topografie povrchů. K dispozici jsou laserové excitace 532, 633, 785 a 830 nm.

Aparatura pro měření Ramanova rozptylu

Mikroskop Horiba

Konfokální Ramanův mikroskpektrometr HR 800 (Horiba Jobin Yvon) je určen pro mapování povrchů, případně i pro biologické vzorky. Výhodou je variabilní prostor, možnost mapování v titračních destičkách či krystalizačních boxech. K dispozici jsou laserové excitace 488, 514 a 633 nm.

T64000

Raman T64000

Ramanův mikroskpektrometr T 64000 (Horiba Jobin Yvon) umožňuje mikroskopická a makroskopická měření při laserové excitaci 488 a 514 nm v unikátním uspořádání trojnásobné disperze blízko budící laserové linie < 5 cm–1 a s vysokým rozlišením až 0,15 cm–1. Umožňuje měření z až 4 kyvet v teplotně stabilizovaném karuselu.

Aparatura pro měření Ramanova rozptylu

Raman

Ramanův spektrometr (vlastní konstrukce) založený na spektrografu Spex (Jobin Yvon) slouží k měření makroskopických vzorků (i roztoků v kyvetách od objemu 5 µL). Kyvetový prostor je teplotně stabilizován externí vodní lázní (s přesností na 0,1 °C). K dispozici jsou laserové excitace 488, 514, 532 a 442 nm.

Aparatura pro měření Ramanova rozptylu

UV Raman

UV-Ramanův spektrometr (vlastní konstrukce) umožňující měření rezonančních Ramanových spekter biomolekul (proteinů, nukleových kyselin) s UV excitacemi 229, 244 a 257 nm. Kyvetový prostor je teplotně stabilizován peltierovým článkem (s přesností na 0,2 °C).

Aparatura pro měření Ramanova rozptylu

ROA

Spektrometr Ramanovy optické aktivity ROAD (vlastní konstrukce) umožňuje studium chirálních molekul, léčiv, bílkovin či nukleových kyselin ve vodných či organických rozpouštědlech (v kyvetách od objemu 40 µL a koncentrace > 20 mg/mL) při laserové excitaci 514 nm v unikátně velkém rozsahu 50–3600 cm–1.

VCD

VCD

Spektrometr vibračního cirkulárního dichroismu ChiralIR-2X™ (BioTools) v uspořádání Dual PEM™ umožňuje teplotně stabilizované měření chirálních molekul, léčiv či biomolekul ve vodných i organických rozpouštědlech (v CaF2 či BaF2 kyvetách od objemu 8 µL a koncentrace > 20 mg/mL) ve střední infračervené oblasti 400–4000 cm–1. Unikátní je možnost měření pevných vzorků či vzorků v KBr tabletách.

Aparatura pro měření Ramanova rozptylu

FTIR Vector 33

Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací Vektor 33 (Bruker) umožňuje absorpční měření ve střední oblasti 400–4000 cm–1. Je možno studovat teplotně stabilizované vodné roztoky biomolekul či proteinů (v CaF2 či BaF2 kyvetách od objemu >0,8 µL a koncentrace >2 mg/mL) či práškové vzorky v KBr tabletách. K dispozici je rovněž měření totálního zeslabeného odrazu (ATR, diamant a ZnSe) či reflektance.

Aparatura pro měření Ramanova rozptylu

FTIR IFS 88

Infračervený spektrometr s Fourierovou transformací IFS 88 (Bruker) umožňuje absorpční měření v blízké, střední i daleké infračervené oblasti. Je možno studovat teplotně stabilizované vodné roztoky biomolekul či proteinů či práškové vzorky v KBr tabletách.

Aparatura pro měření Ramanova rozptylu

UV-VIS Perkin Elmer

Dvoupaprskový UV/VIS absorpční spektrometr Lambda 12 (Perkin Elmer) s teplotně stabilizovaným kyvetovým prostorem umožňuje velmi přesná měření biomolekul v UV/VIS oblasti.

Aparatura pro měření Ramanova rozptylu

UV-VIS Specord

Dvoupaprskový UV/VIS absorpční spektrometr Specord 250 (Analytik Jena) s teplotně stabilizovaným kyvetovým prostorem umožňuje velmi přesná měření biomelokul v UV/VIS oblasti 190–1100 nm.

Aparatura pro měření Ramanova rozptylu

Mikrokalorimetr

Skenovací diferenční mikrokalorimetr Nano DSC II – CSC 6100 (CSC-TA Instruments) umožňuje kalorimetrická měření proteinů či nukleových kyselin ve vzorkových celách o objemu 300 µL a koncentraci kolem 0,1 mg/mL.

(Bio)chemické laboratoře

Laboratoře jsou vybaveny pro standardní přípravu a manipulaci s (bio)chemickými vzorky, kromě standardního chemického vybavení zde lze nalézt:

 • Malá vertikální elektroforéza Protean Mini (Biorad) pro přípravu polyakrylamidových gelů pro nativní a SDS elektroforézu proteinů a oligonukleotidů
 • Malá horizontální elektroforéza (Biorad) pro přípravu agarózových gelů pro studium nukleových kyselin
 • Velká vertikální chlazená elektroforéza SE600 (Hoefer)
 • Transiluminátor LMS-20 (UVP) s vlnovými délkami 254, 302, 365 nm
 • Chlazená centrifuga Mikro 220R (Hettich) s rotory pro zkumavky 1,5; 15 a 50 mL
 • Vakuový koncentrátor/Lyofilizátor CoolSave (Eppendorf/Scanvac) s kondenzorem o objemu 4 L a teflonovým povrchem pro lyofilizaci agresivních kyselin
 • Thermomixer Confort (Eppendorf) pro vzorky v 0,5; 1,5; 5; 15 a 50 mL zkumavkách
 • Analytické váhy A245 (Mettler Toledo) a předvážky (AND, Kernl)
 • pH metr PerpHect LogR 350 (Orion-Thermo) se sadami elektrod a mikroelektrod (možnost měření pH až do objemu 2 μL)
 • Výrobník suchého ledu
 • Výrobník deionizované vody UHQII (Elgastat)
 • Sady mikroskopů (Carl Zeiss) i s polarizačním nástavcem (např. prohlížení proteinových krystalů)
 • Inkubátor
 • Laminární box Aura Mini (BioAir)
 • Digestoř pro práci s kyselinami a agresivními látkami
Chemická laboratoř 1
Chemická laboratoř 2
Chemická laboratoř 2
Vertikální elektroforézy
Horizontální elektroforéza
Transiluminátor
Chlazená centrifuga
Koncentrátor/lyofilizátor
pHmetr a váhy
Laminární box
Digestoř
Chemická laboratoř 2