Software

Vibrational Spectroscopy Toolbox and Applications

2D korelační spektroskopie
2D

Tento program může být využit pro provádění dvoudimenzionální korelační spektroskopie na uživatelské sadě dat. Výstupem programu je synchronní a asynchronní 2D korelační spektrum. Lze využít jak homo- tak i heterospektrální variantu 2D korelační spektroskopie. 2D spektra je možné ve zjednodušené formě zobrazit a uložit je v obrázkovém či maticovém formátu pro pozdější vykreslení ve specializovaném programu.

Program, prosím, citujte jako: T. Pazderka, V. Kopecký Jr., Two-dimensional correlation analysis of Raman optical activity – Basic rules and data treatment. Vibrational Spectroscopy (2012), vol. 60, 193-199