Tenká epitaxní vrstva na monokrystalickém substrátu.

nacrt