Studium strukturních a fyzikálně-chemických vlastností vybraných acyklických analogů nukleotidů

Author: Mgr. Lubomír Dostál, Ph.D.
Supervisor: Doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Consultants:
Type: Master

Abstract: None

Keywords: None