Polyfosfáty v jednobuněčných řasách: sledování jejich hromadění a vnitrobuněční lokalizace pomocí Ramanovy mikroskopie

Author: Matyáš Suja
Supervisor: Doc. RNDr. Peter Mojzeš, CSc.
Consultants:
Type: Bachelor

Abstract: None

Keywords: None