Atomic force microscopy in the region of biomacromolecules

Author: Martin Vančura
Supervisor: RNDr. Vladimír Kopecký Jr., PhD.
Consultants: RNDr. Kateřina Hofbauerová, PhD., M Veis
Type: Bachelor

Abstract: None

Keywords: mikroskopie atomárních sil, zobrazování, buňky, proteiny, fibrily