Studium biomolekul pomocí SERS spektroskopie na pevných kovových nanosubstrátech

Author: Hana Šípová
Supervisor: Prof. RNDr. Marek Procházka, Dr.
Consultants:
Type: Bachelor

Abstract: Cílem bakalářské práce bylo testování možností aplikace povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS) a konfokální Ramanovy mikroskopie na studium biomolekul. Takto naměřená SERS spektra byla porovnávána s dříve naměřenými spektry makro-Ramanovým spektrometrem. Jako testovací molekula byla zvolena molekula měděného ftalocyaninu a SERS aktivním povrchem byly zlaté koloidní nanočástice imobilizované na skleněné podložky. Ukázalo se, že konfokální Ramanův mikrospektrometr poskytuje spektra s lepším poměrem signál/šum. Další výhodou je snazší manipulace a výrazně kratší akumulační časy. Konfokální systém navíc umožňuje odstranit silný Ramanův signál skla. V případě Ramanova mikroskopu je třeba dávat velký pozor na možnou dekompozici vzorku.

Keywords: None