Komplexní charakterizace buněčných suspenzí pomocí elastického rozptylu světla

Author: Mgr. Radek Macháň, Ph.D.
Supervisor: Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Consultants:
Type: Master

Abstract:

Keywords: None