Spektroskopické studium vlastností nových modifikovaných oligonukleotidů – potenciálních chemoterapeutik

Author: Mgr. Jan Palacký, Ph.D.
Supervisor: Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Consultants:
Type: Master

Abstract: None

Keywords: None