Teoretický a experimentální rozvoj Ramanovy optické aktivity jako metody studia biomolekul ve vodním prostředí

Author: Mgr. Josef Kapitán, Ph.D.
Supervisor: Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
Consultants:
Type: Doctoral

Abstract:

Keywords: None