Počítačové modelování struktury potenciálních chemoterapeutik a jejich komplexů s nukleovými kyselinami

Author: Mgr. Kamil Maláč
Supervisor: RNDr. Ivan Barvík Jr., PhD.
Consultants: Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Type: Master

Abstract:

Keywords: None