Enzymy a proteiny

Enzymy a proteiny jsou důležité biomolekuly složené z desítek a stovek stavebních prvků - aminokyselin. V buňce zastávají celou řadu funkcí. Jsou lešením buněčného těla, pomáhají buňkám při dělení, zprostředkovávají přenos živin a metabolitů přes membránu a umožňují jejich zpracování. Podílejí se na všech činnostech, které buňka vykonává.

Například takový enzym alkoholdehydrogenáza odbourává z těla etanol – mění jej na acetaldehyd a poté na kyselinu octovou. Metanol tento enzym mění na formaldehyd a potom na kyselinu mravenčí, a právě proto je pití metanolu životu nebezpečné.

Sledováním podobností enzymů a proteinů je možné studovat evoluci – některé proteiny či enzymy měli již naši společní praprapředkové, a když se naše cesty rozdělily, začaly se i tyto molekuly vyvíjet samy. Studium konformace proteinů a enzymů je hlavním vodítkem při vývoji nových léčiv a při boji s rezistentními kmeny bakterií.

Proteiny a enzymy hrají také klíčovou roli při chorobách a jejich léčbě. Zajímalo vás někdy, jak vypadá Alzheimerova choroba zevnitř?

Více informací

Na našem oddělení se problematikou zabývají Vladimír Baumruk, Vladimír Kopecký, Kateřina Hofbauerová, Václav Profant a Tomáš Pazderka