Year 2006:

1.

Praus P., Belas E., Bok J., Fesh R., Franc J., Höschl P.: Automatic Control System for the High Pressure CdTe Crystal Growth Furnace. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 2006, vol. 4, p. 11-16.

2.

Kočišová E., Praus P., Mojzeš P., Sureau F., Štěpánek J., Seksek O., Turpin P.Y.: Cellular uptake of phosphorothioate oligonucleotide facilitated by cationic porphyrin: A microfluorescence study. Biopolymers, 2006, vol. 82, p. 325-328.

3.

Moravec P., Höschl P., Franc J., Belas E., Fesh R., Grill R., Horodyský P., Praus P.: Chemical polishing of CdZnTe substrates fabricated from crystals grown by the vertical-gradient freezing method. Journal of Electronic Materials, 2006, vol. 35, p. 1206-1213.

4.

Kapitán J., Baumruk V., Kopecký Jr. V., Bouř P.: Conformational flexibility of L-alanine Zwitterion determines shapes of Raman and Raman optical activity spectral bands. The Journal of Physical Chemistry A, 2006, vol. 110, p. 4689-4696.

5.

Kapitán J., Baumruk V., Bouř P.: Demonstration of the ring conformation in polyproline by the Raman optical activity. Journal of the American Chemical Society, 2006, vol. 128, p. 2438-2443.

6.

Procházka V., Štěpánková H., Štěpánek J., Snezhko A., Chlan V., Kouřil K.: Exchange interactions in barium hexaferrite. Acta Physica Slovaca, 2006, vol. 56, p. 165-168.

7.

Deglane G., Abes S., Molnár P., Michel T., Prevot P., Vives E., Debart F., Barvík Jr. I., Lebleu B., Vasseur J.J.: Impact of the guanidinium group on hybridization and cellular uptake of cationic oligonucleotides. ChemBioChem, 2006, vol. 7, p. 684-692.

8.

Vaisocherová H., Zítová A., Lachmanová M., Štěpánek J., Králíková Š., Liboska R., Rejman D., Rosenberg I., Homola J.: Investigating oligonucleotide hybridization at subnanomolar level by surface plasmon resonance biosensor method. Biopolymers, 2006, vol. 82, p. 394-398.

9.

Štěpánek J., Vaisocherová H., Piliarik M.: Molecular Interactions in SPR Sensors. Surface Plasmon Resonance Based Sensors, Berlin, Editors: Springer, ISBN: 103-540-33918-3, 2006, p. 69-94.

10.

Točík Z., Barvík Jr. I., Buděšínský M., Rosenberg I.: Novel lsosteric, isopolar phosphonate analogs of oligonucleotides: Preparation and properties. Biopolymers, 2006, vol. 83, p. 400-413.

11.

Štěpánková H., Englich J., Štěpánek J., Kohout J., Pfeffer M., Černá J., Chlan V., Procházka V., Bunyatova E.: Nuclear spin-lattice relaxations in ethanol with dissolved TEMPO radicals. Acta Physica Slovaca, 2006, vol. 56, p. 141-144.

12.

Sládková M., Vlčková B., Mojzeš P., Šlouf M., Naudin C., Le Bourdon G.: Probing strong optical fields in compact aggregates of silver nanoparticles by SERRS of protoporphyrin IX. Faraday Discussions, 2006, vol. 132, p. 121-134.

13.

Kapitán J., Baumruk V., Kopecký Jr. V., Pohl R., Bouř P.: Proline zwitterion dynamics in solution, glass, and crystalline state. Journal of the American Chemical Society, 2006, vol. 128, p. 13451-13462.

14.

Kapitán J., Baumruk V., Hulačová H., Maloň P.: Raman optical activity of the hinge peptide. Vibrational Spectroscopy, 2006, vol. 42, p. 88-92.

15.

Ristvejová J., Kopecký Jr. V., Sovová Ž., Balsera M., Arellano J.B., Green M., Ettrich R.: Structure and dynamics of the N-terminal loop of PsbQ from photosystem II of Spinacia oleracea. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2006, vol. 345, p. 287-291.

16.

Kopecký Jr. V., Baumruk V.: Structure of the ring in drop coating deposited proteins and its implication for Raman spectroscopy of biomolecules. Vibrational Spectroscopy, 2006, vol. 42, p. 184-187.

17.

Němeček D., Kočišová E., Praus P., Štěpánek J.: Studium oligonukleotidů pokročilými technikami optické spektroskopie. Československý časopis pro fyziku, 2006, vol. 56, p. 319-326.

18.

Procházka M., Hajduková N., Štěpánek J.: Surface-enhanced resonance Raman scattering of porphyrins on gold nanoparticles attached to silanized glass plates. Biopolymers, 2006, vol. 82, p. 390-393.