Ramanova spektroskopie

Princip Ramanovy spektroskopie spočívá v nepružném rozptylu fotonů světla na studovaném vzorku. Při nepružném rozptylu fotony předají část energie molekule vzorku nebo si naopak část energie vezmou. Každá molekula rozptyluje záření jinak a má tedy svůj jedinečný „energetický otisk“, což z Ramanovy spektroskopie činí velice silný nástroj při identifikaci neznámých látek i při studiu struktury a konformace známých molekul.

Pomocí Ramanovy spektroskopie lze například určovat konformaci nukleových kyselin a proteinů, mapovat rozložení biomolekul v živých buňkách a studovat, v kterých organelách se nachází které látky, sledovat kinetiku chemických reakcí a interakce molekul mezi sebou, odhalovat materiály používané umělci v historii nebo včas identifikovat nebezpečné látky, například metanol v láhvi alkoholu.

Chcete se podívat, co dělá DNA, když si myslí, že ji nikdo nevidí?

Více informací

Na našem oddělení se Ramanovou spektroskopií zabývají prakticky všichni. Zajímá-li vás Ramanova spektroskopie, obraťte se na libovolného člena oddělení nebo doktoranda.