Ramanova mikroskopie

Zkombinujeme-li Ramanovu spektroskopii s mikroskopií, vznikne nám – Ramanova mikroskopie. V tomto skvělém spojení dvou metod nám Ramanova spektroskopie poskytuje citlivost vůči chemickému složení studovaného vzorku, nepřijdeme ale ani o další její výhody – metoda je nedestruktivní, relativně snadno použitelná a vzorek zpravidla není třeba nijak složitě připravovat pro měření. Díky kombinaci s mikroskopem získáme navíc vysoké prostorové rozlišení. Studovat tak můžeme například směsi polymerů, farmaceutické vzorky, horniny, proteiny a další biomolekuly, ale i biologické tkáně a jednotlivé buňky.

Jako příklad si představme takovou menší kvasinkovou buňku – kdyby byla stejně velká jako fotbalový míč, bude naše prostorové rozlišení menší než pingpongový míček. Díky tomu můžeme získat informace o chemickém složení dokonce jednotlivých buněčných organel. A co více, při vhodném nastavení experimentálních podmínek tuto proceduru buňka dokonce přežije a může se dál vesele množit (abychom na ní a jejích potomcích mohli provádět další experimenty).

Více informací ...

Na našem oddělení se problematikou zabývají Peter Mojzeš a Šárka Moudříková