PHOTO

Ing. Petr Maloň, CSc.

external co-worker
Born: March 16, 1947, Praha

Fields of interest and research experience:

  • cirkulární dichroismus (ECD, VCD), Ramanova optická aktivita
  • konformace peptidů
  • neplanární amidová vazba
  • disulfidová skupina
  • výpočty optické aktivity

Long term stays:

1986 – 1987 Department of Chemistry, University of Illinois, Chicago – vibrační cirkulární dichroismus
1990 Department of Chemistry, University of Illinois, Chicago – vibrační cirkulární dichroismus
1995, 1997, 2005 Department of Chemistry, University of Illinois, Chicago – vibrační cirkulární dichroismus, Ramanova optická aktivita, cirkulární polarizace IR záření

Curiculum vitae:

2012 – vědecký pracovník, Fyzikální ústav Univerzity Karlovy v Praze
2005 – 2012 vědecký pracovník ÚOCHB AVČR Praha
2000 – 2005 vedoucí skupiny molekulové spektroskopie, ÚOCHB AVČR Praha
1992 – 2000 vedoucí oddělení chemie peptidů, ÚOCHB AVČR Praha
1975 – 1992 ÚOCHB AVČR Praha
1977 dizertační práce, Aromatické jádro jako opticky aktivní chromofor, VŠCHT Praha
1970 – 1975 Ph. D., VŠCHT Praha
1965 – 1970 studium FCHT VŠCHT Praha, obor organická chemie