FOTO

Prof. RNDr. Marek Procházka, Dr.

vedoucí oddělení
Narozen: 5. dubna 1971, Hodonín
  • Pracoviště: Fyzikální ústav UK, Ke Karlovu 5
  • Místnost: F 187, 1. suterén
  • Telefon: +420 221 911 474
  • Fax: +420 224 922 797

Odborné zájmy:

  • Zaměření na metodiku resonančního Ramanova rozptylu a povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (SERS) v koloidních systémech a aplikaci této metody pro studium porfyrinů a jejich interakcí.
  • Laureát Bolzanovy ceny udělované Univerzitou Karlovou za rok 1997.
  • První cena v soutěži Spektroskopické společnosti J. M. Marci za nejlepší odbornou práci v oboru spektroskopie za rok 1999.
  • Cena pro mladé vědce v oboru Ramanovy spektroskopie udělovaná v rámci XVIIth International Conference on Raman Spectroscopy (Beijing, Čína, 20.–25. srpna, 2000).
  • Člen mezinárodního věděckého výboru konference: International Symposium on Progress in Surface Raman Spectroscopy – Theory, Techniques and Applications (Xiamen, China, August 14–17, 2000).

Dlouhodobé zahraniční pobyty:

2001‐02 Postdoktorandský pobyt v Laboratoire de Physicochimie Biomoléculaire et Cellulaire, Université Paris VI, (2 roky), Marie Curie Individual Fellowship: Physico-chemical properties of porphyrins interactions within living cells and with biomolecular target systems through optical methods

Odborný životopis:

od 2007 docent, Fyzikální ústav MFF UK
od 1997 odborný asistent, Fyzikální ústav MFF UK
1994‐97 PhD., RNDr., doktorantura pod společným česko-francouzským vedením
Školitelé: RNDr. Josef Štěpánek, CSc., MFF UK a Prof. Pierre-Yves Turpin, Universita Paříž VI
Obor: Fyzika molekulárních a biologických struktur (F4)
Disertační práce: Development of SERS spectroscopy methods for porphyrin/nucleic acid interaction studies
1989‐94 Mgr., Biofyzika, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha