Grants:

Straka (102-40/16183) Fyzika martensitické transformace pro rozšíření funkcionality krystalických materiálů a nanostruktur - MATFUN

Grant agency: MŠMT
Identification number of grant: CZ.../15_003/0000487
Head of the project: Ladislav Straka ()

MATFUN OP VVV Excelentní týmy

Registační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000487