Nabídka prací pro akademický rok 2017/18:


  • Dizertační práce pro obory “Kvantová optika a optoelektronika (4F6)”,“Fyzika kondenzovaných látek a materiál. výzkum (4F3)”

  • Diplomové práce pro obory “Optika a optoelektronika (FOOE)”,“Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů (FKSM)”

  • Bakalářské práce pro obory “Obecná fyzika (FOF)”,“Aplikovaná fyzika (FAF)”

  • Studentské projekty pro obory “Obecná fyzika (FOF)”,“Aplikovaná fyzika (FAF)”

  • Studentské projekty jsou k nahlédnutí zde

Aktuální nabídku prací lze také nalézt v univerzitním informačním systému.

Podle harmonogramu akademického roku 2017/18 probíhá zápis prací do 3.11.2017