Výzkum

Směry výzkumu

Růst monokrystalů II-VI polovodičů CdTe/CdZnTe

 • Metody růstu:
  • Vertical Gradient Freeze Method (VGFM)
  • Vertical Bridgman Method (VBM)
  • Horizontal Bridgman Method (HBM)
  • Horizontal Traveling Heater Method (H-THM)

Transportní vlastnosti polovodičů

 • Charakterizační metody
  • Teplotní závislost elektrické vodivosti a Hallova jevu v oboru teplot 4,2–300K, 4,2–500K, 300–1300K
  • Contactless resistivity (COREMA)

Optické vlastnosti polovodičů

 • Charakterizační metody
 • Pockels effect
 • Photoluminiscence 4,2–300K
 • Infrared absorption/ transmission 4,2–300K
 • Photoconductivity 4,2–300K

Spektroskopie hlubokých hladin

 • Charakterizační metody
 • TEES

Spektroskopické vlastnosti detektorů

 • Charakterizační metody
 • Měření součinu pohyblivosti a doby života pomocí alfa částic a gama záření
 • Transient current technique (TCT) - měření vnitřního elektrického pole v detektorech