Other staff

E-mail Phone
Miloš Černý

cerny@karlov.mff.cuni.cz

+420 221 911 302

Bc. Magdaléna Kokešová

kokesova@karlov.mff.cuni.cz

+420 221 911 630

RNDr. Zuzana Tomšová

tomsova@karlov.mff.cuni.cz