Grants:

Franc (102-13/201824) Vývoj detektorů vysokoenergetického záření na bázi CdSeTe a CdZnSeTe

Grant agency: GACR
Identification number of grant: P102/18-06818S
Head of the project: Prof. Ing. Jan Franc, DrSc.

CdZnSeTe