Grants:

Belas (102-47/03020348) Uhlíkové (nano) struktury a jejich modifikace pro kompozity

Grant agency: TACR
Identification number of grant: TH03020348
Head of the project: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc.

Uhlíkové kompozity