Grants:

Ridzonová (102-10/250939) Transport náboja v halogenidových perovskitoch

Grant agency: GAUK
Identification number of grant: 1374218
Head of the project: RNDr. Katarína Ridzoňová

a