Grants:

Zázvorka (**) Multivrstvé systémy s antiferomagnetickou interakcí pro spintronické aplikace, PRIMUS

Grant agency: MŠMT
Identification number of grant: PRIMUS/20/SCI/018
Head of the project: RNDr. Jakub Zázvorka, PhD.

Magnetické struktury se těší zvýšenému zájmu vědecké společnosti kvůli jejich předpovězeným aplikacím v počítačové logice a pamětech. Jedna z takových struktur – ferromagnetický skyrmion – byla pozorována a zkoumána v různých objemových a tenkovrstvých materiálech. Topologický náboj, který je zdrojem mnoha požadovaných vlastností těchto struktur, je ale také zdrojem nechtěných jevů. Největší překážkou je Magnusův efekt, díky němuž se skyrmiony nepohybují přesně paralelně k elektrickému proudu. Nejslibnější východisko této komplikace leží ve využití antiferomagnetických materiálů, kde se opačně orientovaný moment v atomových podmřížkách kompenzuje, a tím je dosaženo rychlejšího a efektnějšího pohybu ve směru hnací síly. Ferrimagnety mají antiferromagnetické uspořádání látky a jejich celkový magnetický moment může být laděn. Teorie předpovídá přítomnost chirálních struktur v takovýchto materiálech a tím zvýrazňuje jejich důležitost ve výzkumu. Projekt se zaměřuje na vývoj a studium tenkovrstvých materiálů s chirálními magnetickými strukturami a fyzikálních jevů s nimi spojených v závislosti na struktuře a magnetických vlastnostech pro jejich použití ve spintronických zařízeních.