Optické vlastnosti rezonančních tunelovacích diod

Author: Mgr. Jan Tuček
Supervisor: Prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Consultants:
Type: Master

Abstract:

Keywords: None

Download: Optické vlastnosti rezonančních tunelovacích diod