Electrical and optical properties of ZnO single crystals

Author: RNDr. Matyáš Zetek
Supervisor: Doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Consultants:
Type: Bachelor

Abstract: None

Keywords: monokrystal ZnO, vliv defektů v ZnO, žíhání v parách Zn, fotoluminiscence, zelená luminiscence

Download: Electrical and optical properties of ZnO single crystals