Fotoelektrický transport ve vysokoodporovéem CdTe pro detektory Rentgenova záření

Author: RNDr. Václav Dědič, PhD.
Supervisor: Prof. Ing. Jan Franc, DrSc.
Consultants:
Type: Master

Abstract:

Keywords: None

Download: Fotoelektrický transport ve vysokoodporovéem CdTe pro detektory Rentgenova záření