Grants:

 • Franc (102-13/201951) Fotoplasticita monokrystalů CdTe a CdZnTe v různých experimentálních podmín...

  Grant agency: GACR
  Identification number of grant: 19-17783S
  Head of the project: Prof. Ing. Jan Franc, DrSc.

  Grant annotation

  aaa


Finished grants:

 • Franc (102-13/201824) Vývoj detektorů vysokoenergetického záření na bázi CdSeTe a CdZnSeTe

  Grant agency: GACR
  Identification number of grant: P102/18-06818S
  Head of the project: Prof. Ing. Jan Franc, DrSc.

  Grant annotation
  CdZnSeTe

 • Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost

  Grant agency: TACR
  Identification number of grant: TE01020445
  Head of the project: Prof. Ing. Jan Franc, DrSc.

  Grant annotation
  Centrum