Finished grants:

 • (113-09/260094) Specifický vysokoškolský výzkum

  Grant agency: MŠMT
  Identification number of grant: SVV 260094
  Head of the project: RNDr. Jakub Pekárek, PhD.
  Vice-head of the project: Mgr. Gabriel Korcsmáros, PhD., RNDr. Artem Musiienko, PhD., RNDr. Martin Rejhon, PhD, Mgr. Igor Vasylchenko, RNDr. Katarína Ridzoňová, RNDr. Vojtěch Vozda, PhD., Mgr. Peter Darebník, RNDr. Lukáš Beran, PhD.

  Grant annotation
  None

 • Pekárek (102-10/250350) Rychlá charakterizace kvality polovodičových detektorů radiačního záření

  Grant agency: GAUK
  Identification number of grant: 1170716/2016
  Head of the project: RNDr. Jakub Pekárek, PhD.

  Grant annotation
  Projekt se bude zabývat studiem netradičních polovodičových detektorů na bázi CdTe/CdZnTe, GaAs, SiC, ZnO a diamantu. Na jedné straně se jedná o materiály, které umožňují získat vysoké energetické rozlišení za pokojové teploty (CdTe/CdZnTe, GaAs), na straně druhé jde o materiály s vysokou odolností vůči radiačnímu a tepelnému poškození (SiC, ZnO, diamant) a možností pracovat za vysokých teplot díky velké šířce zakázaného pásu (Eg ~3,3eV při 300K). Technologie přípravy detektorů na bázi těchto materiálů není dostatečně optimalizována. Ukazuje se, že nejen defekty vznikající při růstu krystalů, ale i povrchové úpravy, díky nimž na povrchu detektoru vznikají oxidové nanovrstvy, mají zásadní vliv na detekční schopnosti i na životnost jednotlivých detektorů. Projekt je zaměřen na zkoumání výsledné kvality připravených detektorů, které budou charakterizovány optickou metodou meření transientních proudů (Transient-current-technique TCT). TCT umožňuje stanovit řadu transportních vlastností detekčních zařízení, jako je profil vnitřního elektrického pole, účinnost sběru náboje, driftovou pohyblivost a doba života nosičů náboje a jiné. Získané výsledky budou porovnány s měřením účinnosti sběru náboje a spektrálního rozlišení detektorů s použitím zdrojů alfa/gama-záření. Takto lze i studovat časovou stabilitu jednotlivých detektorů.