Dynamika strukturních defektů a příměsí v II-VI polovodičích

Author: RNDr. Štěpán Uxa, PhD.
Supervisor: doc. Ing. Eduard Belas, CSc.
Consultants: Prof. RNDr. Roman Grill, CSc.
Type: Doctoral

Abstract:

Keywords: None

Download: Dynamika strukturních defektů a příměsí v II-VI polovodičích